CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title

ನಂಜನಗೂಡು ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಪಾವತಿಯಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್.ಸಿ. ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಿಳಂಬ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.15069-73-dtd-05.11.2018

Created On Nov 07, 2018

Category Finance