CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title Created On Category File
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾ// ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠ, ತುಮಕೂರು ರವರು ದಿನಾಂಕ :21.01.2019 ರೆಂದು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ 22.01.2019 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ 21/01/2019 Admin cys-1445-dtd-21.01.2019.pdf
Nominating Nodal Officers of TL&SS Division KPTCL as Electrical Safety Officers.cys-1443-dtd-21.01.2019 21/01/2019 Technical cys-1443-dtd-21.01.2019.pdf
Deputation of Officers for 5 day residential Training programme at Fiscal Policy Institute, Bengaluru.cys-1440-dtd-19.01.2019 19/01/2019 Admin cys-1440-dtd-19.01.2019.pdf
PO-1117-8RCC-CKC.19995-20001-dtd-08.01.2019 18/01/2019 Purchase orders PO-1117-8RCC-CKC.pdf
PO-1116-8RCC-CKC.19988-19994-dtd-08.01.2019 18/01/2019 Purchase orders PO-1116-8RCC-CKC.pdf
PO-1115-8RCC-CKC.19981-19987-dtd-08.01.2019 18/01/2019 Purchase orders PO-1115-8RCC-CKC.pdf
PO-1114-8RCC-CKC.19974-19980-dtd-08.01.2019 18/01/2019 Purchase orders PO-1114-8RCC-CKC.pdf
PO-1113-8RCC-CKC.19967-19973-dtd-08.01.2019 18/01/2019 Purchase orders PO-1113-8RCC-CKC.pdf
PO-1112-8RCC-CKC.19960-19966-dtd-08.01.2019 18/01/2019 Purchase orders PO-1112-8RCC-CKC.pdf
PO-1111-8RCC-CKC.19953-19959-dtd-08.01.2019 18/01/2019 Purchase orders PO-1111-8RCC-CKC.pdf
PO-1091-9PSC-CKC.19946-19952-dtd-08.01.2019 18/01/2019 Purchase orders PO-1091-9PSC-CKC.pdf
PO-1090-9PSC-CKC.19939-19945-dtd-08.01.2019 18/01/2019 Purchase orders PO-1090-9PSC-CKC.pdf
PO-1089-9PSC-CKC.19932-19938-dtd-08.01.2019 18/01/2019 Purchase orders PO-1089-9PSC-CKC.pdf
PO-1088-9PSC-CKC.19925-19931-dtd-08.01.2019 18/01/2019 Purchase orders PO-1088-9PSC-CKC.pdf
PO-1087-9PSC-CKC.19918-19924-dtd-08.01.2019 18/01/2019 Purchase orders PO-1087-9PSC-CKC.pdf
PO-1086-9PSC-CKC.19911-19917-dtd-08.01.2019 18/01/2019 Purchase orders PO-1086-9PSC-CKC.pdf
PO-1085-9PSC-CKC.19904-19910-dtd-08.01.2019 18/01/2019 Purchase orders PO-1085-9PSC-CKC.pdf
PO-1067-8PSC-CKC.19897-19903-dtd--08.01.2019 18/01/2019 Purchase orders PO-1067-8PSC-CKC.pdf
PO-1066-8PSC-CKC.19890-19896-dtd-08.01.2019 18/01/2019 Purchase orders PO-1066-8PSC-CKC.pdf
PO-1065-8PSC-CKC.19883-19889-dtd-08.01.2019 18/01/2019 Purchase orders PO-1065-8PSC-CKC.pdf