CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title Created On Category File
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಸಂಭವನೀಯ ದಿನಾಂಕಗಳು 17/05/2019 Jana samparka-sabhe(CIM) Janasamparka-Shabha.pdf
PO1184(a)-Tr Oil-SM Entrp.cys-206-dtd-08.05.2019 16/05/2019 Purchase orders cys-206-dtd-08.05.2019.pdf
PO1184-Trfr Oil-Gandhar.cys-205-dtd-08.05.2019 16/05/2019 Purchase orders cys-205-dtd-08.05.2019.pdf
Po No 1183-25KVA-Kavika.cys-159-dtd-30.04.2019 16/05/2019 Purchase orders cys-159-dtd-30.04.2019.pdf
DI: PO No. 1183, Date:30.04.2019 for supply of 450 Nos. 25 KVA , 3ph, 50Hz, 11KV?433V BEE labeled, Star-1 (Old 4 Star) rated CRGO Stacked Core distribution transformers.cys-209-dtd-09.05.2019 13/05/2019 Purchase orders cys-209-dtd-09.05.2019.pdf
OM: Re-allocation of RAPDRP part-A /Other project moduel -reg. cys-207-dtd-09.05.2019 13/05/2019 projects cys-207-dtd-09.05.2019.pdf
Execution of Power purchase agreement for SRTPV projects for FY-20-cys-178-dtd-03.05.2019 06/05/2019 KERC Matters cys-178-dtd-03.2019.pdf
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರುಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ 2032-36-Dtd-04.05.2019 06/05/2019 Admin 2032-36-Dtd-04.05.2019.pdf
ಸುತ್ತೋಲೆ Cys-187 ದಿನಾಂಕ:04.05.2019 06/05/2019 Admin cys-187-04.05.2019.pdf
Employee-details-Final-format-.xlsx
ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 16.05.2019ರ 10:30 ಘಂಟೆಗೆ ನಿಗಮ ಕಚೇರಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಉಪ-ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಹಾಗು ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾ 06/05/2019 Admin,Technical cys-186-dtd-04.05.2019.pdf
CYS-185-dtd-4.5.2019-Div Office AEEs/AET's Monthly-meeting 04/05/2019 Technical CYS-185-dtd-4.5.2019-Monthly-meeting.pdf
Corrigendum to Purchase Orders placed on M/s KAVIKA, Bengaluru for supply of 25 KVA, 3ph 50Hz, 11K/433V, Star 1 rated Distribution Transformers.cys-180-dtd-03.05.2019 04/05/2019 Purchase orders cys-180-dtd-03.05.2019.pdf
DI: PO No. 1171/28.02.2019 10KV, 5KA, Type POlymeric Lightnig Arrestors with Ground disconnector.cys-179-dtd-03.05.2019 04/05/2019 Purchase orders cys-179-dtd-03.05.2019.pdf
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಜಾಲ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಬಲವರ್ಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್-ಚಾವಿಸನಿನಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆ.cys-182-dtd-03.05.2019 03/05/2019 Technical cys-182-Dtd-03.05.2019.pdf
ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ವೇತನದಲ್ಲಿ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-181-dtd-03.05.2019 03/05/2019 Admin cys-181-Dtd-03.05.2019 (1).pdf
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಜೆಟ್ 74, 75 ಮತ್ತು 76 ಅಗತ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 02/05/2019 Finance,Budget Revenue-Budget-for-1st-Quarter.pdf
DI: PO No. 1099/08-01-2019 9m Long PSC Poles, Qty: 785 No.1822-25-dtd-30.04.2019 02/05/2019 Purchase orders 1822-25-dtd-30.04.2019.pdf
DWA-Annual technical support for Microsoft Software products licenses deployed under DC, DR and Field offices of CESC Mysore under R-APDRP Part A project 1815-18 Dated-30.04.2019- 30/04/2019 projects DWA-1815-18-Dated-30.04.2019.pdf
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ / ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ೫ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (೨೦೧೪-೧೫ ರಿಂದ ೨೦೧೮-೧೯ ರವರೆಗೆ) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳು 30/04/2019 Technical SCSP---TSP-Progress-from-2014-15-to-2018-19.pdf
DI: PO No. 1012/20.10.2018 Anchor guy Rods 16500 Nos.cys-121-dtd-26.04.2019 27/04/2019 Purchase orders cys-121-dtd-26.04.2019.pdf