CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title Created On Category File
OM: Extension of DWA period with additional 25% DWA amount for carrying out GK/WS works on Total Turnkey basis under Unit Rate Contract in Belluru Sub Division.7220-23-dtd-15.07.2019 15/07/2019 Purchase orders 7220-23-dtd-15.07.2019.pdf
DI: PO NO. 1156/08-01-19 9M Long RCC Poles, Qty-437 No. 7086-89-dtd-12.07.2019 15/07/2019 Purchase orders 7086-89-dtd-12.07.2019.pdf
DI: PO NO. 1162/08-01-19 9M Long RCC Poles, Qty-375 No. 7056-59-dtd-12.07.2019 15/07/2019 Purchase orders 7056-59-dtd-12.07.2019.pdf
DI: PO NO. 1125/08-01-19 8M Long RCC Poles, Qty-375 No. 7090-92-dtd-12.07.2019 15/07/2019 Purchase orders 7090-92-dtd-12.07.2019.pdf
DI: PO NO. 1138/08-01-19 9M Long RCC Poles, Qty-437 No. 7052-55-dtd-12.07.2019 15/07/2019 Purchase orders 7052-55-dtd-12.07.2019.pdf
DI: PO NO. 1116/08-01-19 8M Long RCC Poles, Qty-357 No. 7075-79-dtd-12.07.2019 15/07/2019 Purchase orders 7075-79-dtd-12.07.2019.pdf
DI: PO NO. 1104/08-01-19 9M Long PSC Poles, Qty-786 No. 7093-96-dtd-12.07.2019 15/07/2019 Purchase orders 7093-96-dtd-12.07.2019.pdf
DI: PO NO. 1097/08-01-19 9M Long PSC Poles, Qty-750 No. 7080-82-dtd-12.07.2019 15/07/2019 Purchase orders 7080-82-dtd-12.07.2019.pdf
DI: PO NO. 1063/08-01-19 8M Long PSC Poles, Qty-700 No. 7069-74-dtd-12.07.2019 15/07/2019 Purchase orders 7069-74-dtd-12.07.2019.pdf
DI: PO NO. 1073/08-01-19 8M Long PSC Poles, Qty-584 No. 7083-85-dtd-12.07.2019 15/07/2019 Purchase orders 7083-85-dtd-12.07.2019.pdf
DI: PO NO. 1087/08-01-19 9M Long PSC Poles, Qty-786 No. 7049-51-dtd-12.07.2019 15/07/2019 Purchase orders 7049-51-dtd-12.07.2019.pdf
DI: PO NO. 1084/08-01-19 9M Long PSC Poles, Qty-750 No. 7064-68-dtd-12.07.2019 15/07/2019 Purchase orders 7064-68-dtd-12.07.2019.pdf
DI: PO NO. 1060/08-01-19 8M Long PSC Poles, Qty-700 No. 7060-63-dtd-12.07.2019 15/07/2019 Purchase orders 7060-63-dtd-12.07.2019.pdf
DI: PO No. 1039 Dtd. 11.12.2018 for supply of 2000Kmtr of ACSR Rabbit Conductor.cys-499-dtd-12.07.2019 15/07/2019 Purchase orders cys-499-dtd-12.07.2019.pdf
DI: PO No. 1038 Dtd. 11.12.2018 for supply of 3500Kmtr of ACSR Weasel Conductor.cys-498-dtd-12.07.2019 15/07/2019 Purchase orders cys-498-dtd-12.07.2019.pdf
ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ , ದಿನಾಂಕ:12.07.2019 12/07/2019 Admin Seniority-list-clarifications-9-7-2019.pdf
Cys-502-dtd.12.07.2019.pdf
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ : ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-483-dtd-09.07.2019 11/07/2019 Admin cys-483-dtd-09.07.2019.pdf
OM: Deputation of Concerned Officers to attend the Training on New Service Connection, WAMS, GIS, BIP, MBC, MIS, Hardwwre Modules of RAPDRP Part-A project by Trackleads.cys-495-dtd-10.07.2019 11/07/2019 projects cys-495-dtd-10.07.2019.pdf
ವಿಭಾಗವಾರು ಮಾಸಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ, ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ -ದಿನಾಂಕ :16.08.2019.cys-494-dtd-09.07.2019 10/07/2019 Technical cys-494-dtd-09.07.2019.pdf
Workshop on Energy Audit in Sakaleshpura Division on 10.07.2019.cys-482-dtd-09.07.2019 09/07/2019 Commercial Section cys-482-dtd-09.07.2019.pdf