CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title Created On Category File
DI:PO NO. 1238, Date: 08.11.2019 for supply of 450 Nos. 25 KVA, #ph, 50Hz, 11KV/433V BEE labled, Star 1 (Old 4 Star) rated CRGO stacked Core distribution transformers.cys-1265-dtd-30.12.2019 02/01/2020 Purchase orders cys-1265-dtd-30.12.2019.pdf
DI: PO No. 1081/08-01-19 9M Long PSC Poles.qty:750 No.18737-39-dtd-01.01.2020 02/01/2020 Purchase orders 18737-39-dtd-01.01.2020.pdf
DI: PO No. 1163(A)/28-08-19 9M Long RCC Poles.qty:93 No.18746-49-dtd-01.01.2020 02/01/2020 Purchase orders 18746-49-dtd-01.01.2020.pdf
DI: PO No. 1075/08-01-19 8M Long PSC Poles.qty:800 No.18740-42-dtd-01.01.2020 02/01/2020 Purchase orders 18740-42-dtd-01.01.2020.pdf
DI: PO No. 1154(A)/08-01-19 9M Long RCC Poles.qty:109 No.18734-36-dtd-01.01.2020 02/01/2020 Purchase orders 18734-36-dtd-01.01.2020.pdf
DI: PO No. 1157(A)/28-08-19 9M Long RCC Poles.qty:93 No.18743-45-dtd-01.01.2020 02/01/2020 Purchase orders 18743-45-dtd-01.01.2020.pdf
DI: PO No. 1145(A)/28-08-19 9M Long RCC Poles.qty:83 No.18731-33-dtd-01.01.2020 02/01/2020 Purchase orders 18731-33-dtd-01.01.2020.pdf
Clarification Regarding TDS from Supervision charges payable to CESC.cys-290-dtd-23.07.2015 30/12/2019 Tax matters -IT&TDS Cys-290-Dtd.23.05.2015.pdf
ಅಂಗವಿಕಲರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  30/12/2019 Admin cys-1206-Dated-09.12.2019.pdf
ಇಂಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1248-dtd-26.12.2019 26/12/2019 Finance,Accounts cys-1248-Dated-26.12.2019.pdf
Fuel Cost Adjustment charges (FAC) due for the billing quarter July to September 2019 24/12/2019 Admin FAC-order-20.12.2019.pdf
ಎ ಹಾಗೂ ಬಿ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು " Behaviourial Skills" ವಿಷಯದ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು  24/12/2019 Admin Cys-1241-dtd-23.12.2019.pdf
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 74 ಮತ್ತು 76 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್/ಅನುದಾವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.18079-87-dtd-20.12.2019 21/12/2019 Finance,Accounts Accounts-Order.pdf
Deputation of Group A & B level officers for three days training programme on "Behavioural Skills".cys-1224-dtd-18.12.2019 20/12/2019 Admin Hassan-Division.pdf
Deputation of Group A & B level officers for three days training programme on "Behavioural Skills".cys-1224-dtd-18.12.2019 19/12/2019 Admin cys-1224-dtd-18.12.2019.pdf
MIS Monthly Meeting Scheduled on 19.12.2019.cys-1223-dtd-17.12.2019 18/12/2019 Technical cys-1223-dtd-17.12.2019.pdf
ಕವಿಮಂ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳ ಸಂಘ(ರಿ), ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ವಯ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಂದ ವಂತಿಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1216-dtd-12.12.2019 17/12/2019 Admin cys-1216-dtd-12.12.2019.pdf
Deputation of Group A & B level ooficers for three days training programme on "Behavioural Skills".cys-1218-dtd-13.12.2019 16/12/2019 Admin cys-1218-dtd-13.12.2019.pdf
DI-1114(a)-Mysore Cmnt Pipes.17664-66-dtd-13.12.2019 13/12/2019 Purchase orders 17664-66-dtd-13.12.2019.pdf
DI-1103-Sowjanya.17678-81-dtd-13.12.2019 13/12/2019 Purchase orders 17678-81-dtd-13.12.2019.pdf