ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

 

ಕ್ರಮ.

ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ವಿಳಾಸ

ಪದನಾಮ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ 

ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು

  ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು 2ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಕಾಸಸೌಧ ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 

2

ಶ್ರೀ ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.236, 2ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಕಾಸಸೌಧ ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

080-22353952

3

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕಿರಣ್, ಐ.ಆರ್.ಎಸ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, # 29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಹಿನಕಲ್ ಮೈಸೂರು-570017

ನಿರ್ದೇಶಕರು

0821-2417101

 

4

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಮಹಾಂತಪ್ಪ

ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, # 29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಹಿನಕಲ್ ಮೈಸೂರು-570017

ನಿರ್ದೇಶಕರು

0821-2417107

 5 ಶ್ರೀ. ಜಿಯಾ ಉಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 08232- 224600
 6  ಕುಮಾರಿ ಚಾರುಲತಾ ಸೋಮಲ್ ಐ. ಎ. ಎಸ್  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೊಡಗು ನಿರ್ದೇಶಕರು  08272-221393
 7  ಶ್ರೀ ಎಂ ಪ್ರತಾಪ್  ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಎಫ್ ಟಿಎಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಎನ್ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 9448380808
 8  ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಸುಮಂತ್  ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಸರಣ), ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 009

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 080 22229496
 9 ಕುಮಾರಿ ಬಿ ಸಿಂಧು ಐ.ಎ.ಎಸ್  ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-III, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 080 22251121
 10  ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾಗರಾಜ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು , ಕೆ. ಇ. ಬಿ. ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 080-22258537
9886102627
 11  ಶ್ರೀ ಎ ಎನ್ ಜಯರಾಜ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ. ಇ. ಬಿ. ಇ. ಎ, ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 080-2224 3926

12

ಶ್ರೀ ಆರಿಫ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ 

ಶ್ರೀ ಅಜೀಜ್ ಖಾನ್

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18, ಎ.ಪಿ.ಎ.ರಸ್ತೆ, ಪೇನ್ಸ್  ಮಹಲ್, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 9844777946

13

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಸಿದ್ದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ

ಭೀಮನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 9916777121

14

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಗೋಪಾಲ್ ಬಿನ್

ಶ್ರೀ ದಾಸಭೋವಿ

ನಂ. 110, ಕಾವೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರನಗರ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

9448073552

9480654553

15

ಶ್ರೀ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ,

ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 9880001219

16

ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಬಿನ್

ಶ್ರೀ ಹಿಂಡೇಗೌಡ,

ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 9448004845

17

ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಕೋಂ

ಶ್ರೀ ಜಯಣ್ಣ,

ಹಾಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಚಂದಕೋಡಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 7760215451

18

ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್,

ಬಿಲಗರವಳ್ಳಿ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ,

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 9448885845

19

ಶ್ರೀಮದನ ಮುರಳಿ ಬಿನ್

ಶ್ರೀನಂಜಪ್ಪ

ಶಾಖಾಂಬರಿನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ, ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 9980031431

9741388177

20

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್

ಎ ಚೊಳೇನಹಳ್ಳಿ, ದಂಡಿಗನ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

9448034041

 

 

ಶ್ರೀ ಎ ಶಿವಣ್ಣ

ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,# 29,ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಹಿನಕಲ್ ಮೈಸೂರು-570 017

ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

0821-2417106

ಶ್ರೀ ಆರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಮೈಸೂರು

 ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರು

080-22250940