ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

Point of Taxation and applicability of GST on and after 01-07-2017. cys431 14.07.2017

ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು Jul 14, 2017

ವರ್ಗ Tax matters -GST

ಫೈಲ್

cys431-14-7-2017.pdf