ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Consumers

RAPDRP Consumer Portal

CESC Consumers can visit online RAPDRP consumer portal www.cescmysore.in to pay their electricity bills, ISD, ASD and MSD.

 

Consumers can also apply for online LT and HT applications, existing consumers can register and avail the following services.

 1. View Bill History of last 12 months.
 2. View Consumption History.
 3. View Payment History.
 4. Raise and track Name Change Service Request.
 5. Raise and track Tariff Change Service Request.
 6. Raise and track Load Change Service Request.
 7. Raise and track Solar Rebate Service Request.
 8. Raise and track Meter Shifting.
 9. Surrender of installation.
 10. Log of complaints.

 

The service is available for the following Towns

 1. Mysore
 2. Nanjanagudu
 3. Hunsur
 4. K.R.Nagara
 5. Madikeri
 6. Hassan
 7. Arsikere
 8. Channarayapatna
 9. Mandya
 10. Malavalli
 11. Chamarajanagara
 12. Kollegala

 

Transaction fees to consumers for each transaction

Sl.NOPayment TypeTransaction Fees

1
Internet Payment / Net-banking Nil


2


Debit Card Payment
0.75% of the transaction amount for value upto Rs. 2000 + applicable taxes.
1% of transaction amount for transaction amount above Rs 2000 + applicable taxes.
3 Credit Card Payment 1.00% of the transaction amount + applicable taxes.