ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Contact US

  • Chamundeshwari Electricity Supply Corporation Limited (CESC)
  • No.29 
  • Vijayanagara 2nd stage
  • Hinkal
  • Mysore-570017
  • Phone No: 0821-2417104/110
  • Fax: 0821-2417107