ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

CFO Section


 
Sl. Designation Present Incumbment  Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Chief Financial Office Sri.Shivanna.A 9448499994 0821-2417106   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 PS to CFO   9448499922 0821-2417106   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Special officer to CFO Sri.Rachappaji.R 9480837517