ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Arasikere

Arasikere Division
Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
Executive Engineer ( Elecl) Sri. Somashekhargowda.D 9449598643 08174-234810 08174-231133 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Asst.Exe.Engr ( Office) Sri. T.L.Manohar I/C 9449598544 08174-234810   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Assistant Engineer(Tech) Sri. Shradda.B.Mattikatti 9480810337      
Accounts Officer Sri. M.P. Nagaraj 9448499941 08174-231133   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Accounts Officer (I/A) Sri M.R.Sadashivappa 9449598500 08174-230010   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.