ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Sakaleshpura

Sakaleshpura - Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Narayana Bhovi.B.H. 9448994957 08170-244178   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Assistant Engineer (Tech) Sri.Rajath.R 9480810357      
3 Section Officer - Sakaleshpura Sri. Chalapathi Reddy  9448994958 08170-244178   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Balupete Sri. V.T Manjegowda 9448994959 08170-249146   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Yeslur Sri. Yogachar 9448994960 08170-278255   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Hanbalu Sri. Chandrashekar A.C  9448994921 08170-240969   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer - Hethur Sri. Sunil Kumar 9449598692     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Service Station - Sakaleshpura Service Station - Sakaleshpura 9480810334