ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Arakalugudu

Arakalgud Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri Srinivasan 9448994990 08175-221928 08175-220243   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst. Eng.(Tech) Sri. Puttanaiah.H.B. 9480841174      
3 Section Officer - Arkalgud Sri. Chidambar.C.K 9448994991     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Mallipatna Sri. K.H. Nagesh 9448994994     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Bychanahalli

Sri. Sukumar

9449597485     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.