ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Hangarahalli

Hangarahally Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Manjunathachar 9449598638     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Paduvalhippe Sri. Shahmukaiah 9448994931     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Halekote Sri. Raju I/C 9448994987     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Hariharapura Sri. M. Nanjundegowda 9448994989     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Doddakenchevu Smt. Ashwini 9449598696     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.