ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Sakaleshpura Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer Sri. Jagadeesh G 9480841177     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Chinnaswamy 9480810365     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
3 Assistant Engineer(Tech) Sri. Chandramma S.P 9480841255      
4 Accounts Officer Sri. Harish 9480810395      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.