ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

K.R.pete Division

 
 
 
 
K.R.pete Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri Nagaraj 94808 44740      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Asst Engineer(Technical) Sri. Hemachandra        
2 Asst. Executive Engineer (Ele) Sri Krishnesh I/C 82778 83811      
3 Asst.Engineer(Tech) Sri H T Keshavamurthy 94808 44742      
 4  Accounts Officer Sri Raghu.R I/C  9480810380      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.