ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Pandavapura

Pandavapura Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri. Mujamil Khan 9448994893 08236-255195   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe.Engr ( Office) Sri.Imran Ahmed Khan. 9449598596     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Asst.Engr(Tech) Sri Prashant Kumar.N 9480841192      
3 Accounts Officer Sri. Prakash.M 9449598564  08236-256458   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Accounts Officer (I/A) Sri. Mahadevappa 9449598651     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Asst.Exe.Engr.-LT Rating Sub division Sri. Parameshwarappa R 9448994915     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Asst Engr.-LT Rating Sub division Sri. Sanjay 9448994345      
8 AE(CiviL) Sri. Venkatesh 9448994918