ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Srirangapatna

S.R.Patna Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Nandeesh M.S 9448994901 08236-252040   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - S.R.Patna Town Sri. Chnadrumuruli 9448994902     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Nagunahalli Sri. Naveen Kumar.C 9448994903     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Belagola Sri Keshavamurthi 9448994904     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Arakere Sri. Manjunanth 9448499904     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer - K. Shettihalli Kum Shilpa.N 9448994347     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Section Officer - Kodiyala Sri. K.R.Raju 9448994346     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.