ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Kodagu-Hunsur Circle

Kodagu-Hunsur Circle
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Superintendent Engineer (Elecl) Sri. Mahadevaswamy Prasanna 9449598533 0821-2420850 0821-2434077 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Executive Engineer (Office) Smt. Thara N 9449598566     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Deputy Controller of Accounts
Smt. Lingarajamma
9448994734 0821-2434777   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Asst.Exe.Engr ( Office) Sri. Preetham.M.M 9449598540     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Assistant engineer(Tech) Sri. Mohammad 9448499903      
5 Accounts Officer Sri. Vedhavati 9448499919     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Asst.Exe.Engr ( Civil) Sri. Sandeeep 9448994916     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.