ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Chamarajanagara Division

Chamarajanagara Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri. Poornachandra Tejaswi R 9448994864 08226-222119 08226-222119 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe.Engr ( Office) Sri.Devarajaiah G L  9449598542 8226-224984   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Assistant Engineer(Tech) Smt. Rekhamani.R 9480810376      

4

Assistant Engineer(Tech)          
5 Accounts Officer Sri. Bhaskar.R 9449598561 08226-225010   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Accounts Officer (I/A) Sri. B.Bellaiah 9449598647 08226-222655 08226-222119 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 JE (Civil) Sri. N. Rangaswamy 9449598679      
8 Asst.Exe.Engr.-MRT Sub division Sri. SomaShekar.H.M 9448994892     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Asst.Engr.-MRT Sub division Sri. Siddaraju.P 9448994368      
10 Asst.Engr.-LT Rating Sub division Sri. Sampath 9480837538      
11 Asst.Exe.Engr.-Vigilance Sri Syed Abdul Rehman 9448994926 8226-226609   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Circle Inspector - Vigilence Sri. Govindraju 9449598689     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 AE(E), Vigilance,chnagara  Sri Vishwanath 9449598659