ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Chamarajanagara

C.R.Nagar Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. M. Raju 9448994865 08226-222189   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Mudduraju I/C        
2 Section Officer - C.R.Nagar Town Sri. Praveen 9448994867     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Madapura Sri.Shivakumar I/c 9448994868     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Ramasamudra Sri. Manjunath S I/c 9448499918     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Section Officer - badanaguppe Sri. Chandra Nayak 9480810364     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Service station/CCCD Sri Mallaiah 9449598686 08226-225038    
6 Service station Van Chamaraja Nagara 9449598666