ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Kollegal

Kollegala Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri. Lingaraju.S (Incharge) 9449598636 08224-253230 08224-256838 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe.Engr ( Office) Sri. Lingaraju.S (Incharge)   08224-252017   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Accounts Officer Sri. Nanjundaswamy.B 9448499967 08224-253017 08224-256838 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Accounts Officer (I/A) Sri. Dinakar.B.S 9449598582 08224-253230 08224-256838 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Asst.Exe.Engr.-LT Rating Sub division Sri. Anilkumar.J 9448994348 08224-254348   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 JUnior.Engr.-LT Rating Sub division Sri.M Nagendra 9480837500 08224-254348