ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Nanjungud Division

Nanjungud Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri. Ramesh.H.K 9448994781 08221-225544 08221-225544 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe.Engr ( Office) Sri. Srinath.M 9448994718 08221-225544   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Accounts Officer Sri. Ziyaulla 9449598557 08221-225545   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Accounts Officer (I/A) Sri. Puttamadappa 9448499979     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Asst.Engr(Tech) Sri. Manu.K 9449598547