ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Nanjungud-1

Nanjangud Urban Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. C.S. Anand 9448994797 08221-224311
08221-225551
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assistant Engineer(Tech)  Smt.Hema.B 9480810385      
3 Section Officer - Nanjangud Town AE Sri. Harish.C.K. 9448994798     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Tandavapura AE Sri. Veeresh K V 9448994799     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Sinduvalli AE Sri. ShashiKiran.K.G. 9448994801     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Suttur JE Sri. Santhosh 9449598551     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer - Golur JE          
8 Section Officer - Hadinur JE Smt Dayana        
9 Nanjanagud service center  Nanjanagud service center 9449598522      
10 Nanjanagud town vehicle  Nanjanagud town vehicle 9449598523