ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Central Zone

 
 
Central Zone Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Madesh 9448994741 0821-2421902   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2 Assistant Engineer(Tech) Sri. Vishwas M.R. 9448994366      
3 Section Officer - Mandi Mohalla AE Smt. .Sukumar Raju 9448994746 2520102   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Mandi Mohalla JE Sri Maadhu 9448994747      
5 Section Officer - M.P.L. Unit AE central Sri. Dharani Devi 9448994750     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - M.P.L. Unit Jecentra Siddaraju.K.S 9448994748      
7 Section Officer - Ramavilas AE Sri. Raghavendra.S 9448994751     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Section Officer - Ramavilas JE Smt. Akka Mahadevi 9448994752      
9 Section Officer - Siddarathanagar AE Sri. Pramod 9448994753     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Section Officer - Siddarathanagar JE  Sri. Basavaraju 9448994749