ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Central Zone

 
 
Central Zone Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Madesh 9448994741 0821-2421902   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Assistant Engineer(Tech) Sri.  9448994366      
2 Section Officer - Mandi Mohalla AE Smt. .Dharani devi  9448994746 2520102   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Mandi Mohalla JE Maadhu 9448994747      
4 Section Officer - M.P.L. Unit AE central Sri. Raghavendra.S I/c  9448994750     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - M.P.L. Unit Jecentra Siddaraju.K.S 9448994748      
6 Section Officer - Ramavilas AE Sri. Raghavendra.S 9448994751     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer - Ramavilas JE Smt. Akka Mahadevi 9448994752      
8 Section Officer - Siddarathanagar AE Sri. Chandra Naik 9448994753     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Section Officer - Siddarathanagar JE  Sri. Arun kumar 9448994749      
10 Section Officer - Varuna AE Sri. Mohan 9448994785     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Section Officer - Varuna JE Sri. Ravikumar 9448994782