ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

NR Mohalla

N.R Mohalla Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Ishan Ul Haque 9448994742 0821-2456201   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst .Engineer(Tech) Smt Veena 8277883900      
2 Section Officer - N.R.Mohalla AE Sri. Vishwas 9448994754     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - N.R.Mohalla JE Smt. Sunita
9448994761
     
4 Section Officer - Bannimantap AE Sri. Vinod Kumar 9448994756     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Bannimantap JE Sri. Rachaiah 9448994757      
6 Section Officer - Siddalingapura Sri. Nitesh Y C 9448994786     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.