ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

VV Mohalla Division

V.V.Mohalla Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri. Chikkasiddegowda.P 9449598644 0821-2416380 0821-2416007 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe.Engr ( Office) Sri. Lakshmeesha K K 9448994842 0821-2416007   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Accounts Officer Sri.  Nataraj 9449598595 2416016   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Accounts Officer (I/A) Sri. Nanjundaswamy 9448994996     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Asst.Engr (Tech) Sri Siddalinga G 9448499908 2494848    
6 Asst Engr(Tec) Smt Ramya        
6
A.A.O.(VVM)
 Smt Nandini