ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Hootagalli

Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri C Umesh 9449598639 0821-2404922   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assistant Engineer (Tech) Kum. Manjula.S 9480810350      
3 Section Officer - Hootagalli AE Sri. Manjunath 9449598640     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Hootagalli JE Sri. Somashekhar 9480841175      
5 Section Officer - Bogadi AE Sri. Sandeep 9449598553 2343711   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Bogadi JE Sri. Swamy 9448994771      
7 Section Officer - Elwala Sri. Raghavendra A A 9449598529     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Section Officer - Beerihundi Sri. Nagendra 9448994783     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Hootagally Service Station Hootagally Service Station 9449598699      
10 Hootagally Service Van Service Van 944994784