ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ವರ್ಗ ಫೈಲ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ :ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವಬಗ್ಗೆ . 3732-dtd-25.05.2018 25/05/2018 ಆಡಳಿತ 3732-dtd.25.05.2018.pdf
ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು. 25/05/2018 ಆಡಳಿತ 3662-66-dtd.24.05.2018.pdf
ಸುತ್ತೋಲೆ: ಮುಂಗಾರು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಯೋಜನೆ-2018(Monsoon Contingency Plan) ಯನ್ನು ಚಾವಿಸನಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ. Cys-247 dtd:24.05.2018 24/05/2018 ತಾಂತ್ರಿಕ cys-247-Dated-24.05.2018.pdf
ಸುತ್ತೋಲೆ: ನೂತನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತ ಅಂಶದಾಯಿ ಕೊಡುಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ/ವಿಸಕಂಗಳ ನೌಕರರು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಖಾಯಂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ ಸಂಖ್ಯೆ(PPAN) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಇರುವ ಪಿಂಚಣಿ ವಂತಿಕೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ .Cys-246 dtd.24.05.2018 24/05/2018 ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ cys-246-Dated-24.05.2018.pdf
OM: training on DTLMS and RAPDRP Softwares. cys-299-dtd-22.05.2018 22/05/2018 ತರಬೇತಿ cys-229-dtd-22.05.2018.pdf
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ : 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ .cys-199-dtd-17.05.2018 18/05/2018 ತಾಂತ್ರಿಕ cys-199-dtd-17.05.2018.pdf
Implementation of Tariff Order 2018 of CESC issued by KERC on 14.05.2018 17/05/2018 ಕೆ.ಇ.ಅರ್. ಸಿ ವಿಷಯಗಳು cys-197-dtd-16.05.2018.pdf
Corrigendum: Corrigendum to PO No.950 Dtd.11.01.2018 for supply 63KVA, 3ph, 50Hz, 11kv/433v, BEE star-1 rated distribution transformer.cys-196-dtd-16.05.2018 17/05/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು cys-196-dtd-16.05.2018.pdf
ನೂತನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತ ಅಂಶದಾಯಿ ಕೊಡುಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ/ ವಿಸಕಂಗಳ ನೌಕರರು / ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಖಾಯಂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ ಸಂಖ್ಯೆ (PPAN) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಇರುವ ಪಿಂಚಣಿ ವಂತಿಗೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-11-dtd-08.05.2018 16/05/2018 ಆಡಳಿತ cys-11-dtd-08.05.2018.pdf
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ 2018ರ ಮತ ಏಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ cys-190-Dtd-11.05.2018 11/05/2018 ತಾಂತ್ರಿಕ cys-190-Dated-11.05.2018.pdf
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ 2018ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ-cys-189-Dtd-11.05.2018 11/05/2018
Notice: Undefined offset: 0 in /home/bcits/public_html/cescmysore/components/com_upload/views/uploadtables/tmpl/default.php on line 153

Notice: Trying to get property of non-object in /home/bcits/public_html/cescmysore/components/com_upload/views/uploadtables/tmpl/default.php on line 153
cys-189-Dated-11.05.2018.pdf
ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸೇವೆಗಳ ಅವದಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 08/05/2018 ಆಡಳಿತ Validity-Extension-of-Outsource-Employees.pdf
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ 2018ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 02/05/2018 ತಾಂತ್ರಿಕ Circular-CYS-154-Dtd-02.05.2018.pdf
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ : ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.cys-137-dtd-27.04.2018 27/04/2018 ಆಡಳಿತ cys-137-dtd-27.04.2018.pdf
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ : 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 74,75 ಮತ್ತು 76 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-136-dtd-26.04.2018 27/04/2018 ಹಣಕಾಸು Cys-136-dtd-26.04.2018 (2).pdf
cys-136-Dtd-26.04.2018.pdf
ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಿನಾಂಕ 09.02.2017 ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ "ಸಿ" ಎಂಟಿಫ್ಟ್ "ಡಿ" ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ cys131-Dated-26.04.2018 26/04/2018 ಆಡಳಿತ Submission-of-copies-of-final-seniority-list-and-promotion-Demotion-orders-in-English-dtd-26.04.2018.pdf
ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ : ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ :2368/2011 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ : 09.02.2017 ರಂದು ತೀರ್ಪಿನ ಅನ್ವಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys- 24/04/2018 ಆಡಳಿತ cys-93-dtd-17.04.2018.pdf
R-APDRP -FMS SLA Report Q-12 January 2018 to March 2018 23/04/2018 ಯೋಜನೆಗಳು 12-SLA-Audit-Q12-Jan-Mar-2018-CESC.pdf
Calibration of the interface Energy Meters of Generator-Reg-92-dtd-11.04.2018 23/04/2018 ತಾಂತ್ರಿಕ 92-dtd-11.04.2018.pdf
OM: Deputation of Officers for one day PFC review Meeting at NewDelhi.1603-dtd-21.04.2018 21/04/2018 ಆಡಳಿತ 1603-dtd-21.04.2018.pdf