ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ವರ್ಗ ಫೈಲ್
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.cys-1077-dtd-13.11.2019 13/11/2019 ಆಡಳಿತ cys-1077-dtd-13.11.2019.pdf
Dispatch Instruction to M/s NGEF Hubballi- PO No 1223 Dated-11.09.2019 for supply of 450 Nos of 25 kVA Power Transformer 11/11/2019 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು DI-2-25KVA--PO-1223-NGEF.pdf
Monthly meeting Notice Dated-13.11.2019 11/11/2019 ತಾಂತ್ರಿಕ Monthly-meeting-Notice-13.11.2019.pdf
ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ರಜೆ, ಮುಂಗಡ, ಸಂಬಳದ ಬಿಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಎಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 15153-55 Dated-08.11.2019 11/11/2019 ಆಡಳಿತ 15153-55-Dated-08.11.2019.pdf
Price Variatiom Om-Transfrmr Oil-Gandhar.cys-1058-dtd-07.11.2019 08/11/2019 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು cys-1058-dtd-07.11.2019.pdf
ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ-17.10.2019.cys-1055-dtd-06.11.2019 08/11/2019 ತಾಂತ್ರಿಕ cys-1055-dtd-06.11.2019.pdf
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1063-dtd-07.11.2019 07/11/2019 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು cys-1063-dtd-07.11.2019.pdf
ದಿನಾಂಕ: 01.07.2019 ರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-1054-dtd-05.11.2019 05/11/2019 ಆಡಳಿತ cys-1054-dtd-05.11.2019.pdf
ಕ.ಮೌ.ತೆ ಕಾಯ್ದೆ-2003 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 01.04.2010 ರಿಂದ 30.06.2017 ರವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟಾವಣೆ (TDS) ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1053-dtd-05.11.2019 05/11/2019 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು cys-1053-dtd-05.11.2019.pdf
ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-02.11.2019 02/11/2019 ಆಡಳಿತ cys-1020-dtd-02.11.2019.pdf
ಮೆ।। ಸಂತೋಷ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1013-dtd-02.11.2019 02/11/2019 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು cys-1013-dtd-02.11.2019.pdf
ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನಗಳ(Vehicle Hiring) ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ.cys-1002-dtd-25.10.2019 25/10/2019 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು cys-1002-dtd-25.10.2019.pdf
ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಯುಕ್ತಿಕ ಗುಂಪು ವಿಮಾ ನವೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.cys-993-dtd-22.10.2019 24/10/2019 ಆಡಳಿತ cys-993-dtd-22.10.2019.pdf
Preliminary Meeting to discuss the agenda of KERC Review meeting for the 1st quarter of FY-20 of CESC Mysore.cys-996-dtd-23.10.2019 23/10/2019 Commercial Section cys-996-dtd-23.10.2019 (1).pdf
PO-1223-cys-802-dtd-11.10.2019 23/10/2019 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು cys-802-dtd-11.10.2019.pdf
DI: PO No. 1223, Date: 11.09.2019 for supply of 450 Nos. 25 KVA, 3ph, 50Hz, 11KV/433V BEE laleled, star 1 (Old 4 Star) rated CRGO Stacked Core distribution transformers.cys-965-dtd-14.10.2019 23/10/2019 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು cys-965-dtd-14.10.2019.pdf
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವಿರುಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ 13939-41-dtd-17.10.2019 21/10/2019 ಆಡಳಿತ 13939-41-dtd-17.10.2019.pdf
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತುcys-970-dtd-17.10.2019 21/10/2019 ಆಡಳಿತ cys-970-dtd-17.10.2019.pdf
ಜಾಗರೂಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ(Vigil Mechanism Policy) ನೀತಿಯನ್ನು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-979-dtd-18.10.2019 21/10/2019 ಆಡಳಿತ cys-979-dtd-18.10.2019.pdf
ನಿಗಮದ ಪ್ಯಾನಲ್ ವಕೀಲರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ cys-973 Dated:17.10.2019 19/10/2019 ಆಡಳಿತ cys-973-17.10.2019.pdf