ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ವರ್ಗ ಫೈಲ್
Enumeration Progress Monitoring Meeting Proceedings dated 21.07.2017 26/07/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ CYS470-dtd-24.07.2017.pdf
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 26/07/2017 ಆಡಳಿತ 7523-30-dtd-26.07.2017.pdf
Net metering of Solar Roof Top photovoltaic (SRTPV) installations-Reg. 25/07/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ CYS-500-dtd-25.07.2017.pdf
Commission's order dated 19.07.2017 on the applicability of HT-4 tariff schedule to guest houses/TBs run in Govt. buildings by state /central Government 25/07/2017 KERC ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ KERC-Order-Dated-19.07.2017.pdf
Providing electrical infrastructure by extending 11kV HT/LT lines and errection of 25kVA Distribution Transformers for Gangakalyana and Water supply installation on total turnkey basis on unit rate contract K.R Pete-1 Sub-division. 25/07/2017 ಯೋಜನೆಗಳು KRP-1.pdf
Deputation of Officers for 6 days residential training programme at SRTPV Power Plant, Bangaluru. 24/07/2017 ಆಡಳಿತ cys-471-Dated-24.07.2017.pdf
Meeting Notice for the review meeting to be held on 27.07.2017 at Corporate office. 24/07/2017 ಯೋಜನೆಗಳು cys-469-Dated-24.07.2017.pdf
ದಿನಾಂಕ 25.07.2017 ರಂದು ಕಲಾಮಂದಿರ ಮೈಸೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ 24/07/2017 ಆಡಳಿತ cys466-22-7-2017.pdf
Rate correction for the energy meter vide DWA issued to M/s Landis + Gyr Limited for sale of LT AC S.Ph, 3Ph meters and CT Operated meters through retail outlets on rate contract basis in CESC jurisdiction. 24/07/2017 none Meter-Outlet-rate-correction-OM.pdf
Rate correction for the purchase order placed on to M/s Navitas insulators Pvt. Ltd., Bangalore for supply of 11kV 45KNDead End (Disc) Type Pin insulator due to implementation of GST. 24/07/2017 none 45KN-Disc-Rate-correction-OM.pdf
Rate correction for the purchase order placed on to M/s Navitas insulators Pvt. Ltd., Bangalore for supply of 11kV 5KN Polymer Pin insulator due to implementation of GST. 24/07/2017 none 5KN-Pin-rate-correction.pdf
Extension of currency of Purchase Order for supply of 3 phase distribution transformer-Reg 24/07/2017 none KEL-PO-Extn-OM-63KVA.pdf
Extension of currency of Purchase Order for supply of 3 phase distribution transformer-Reg 24/07/2017 none KEL-PO-Extn. OM 100KVA.pdf
Account Code issued on Account of Introduction of GST wef 1.7.2017 22/07/2017 ಹಣಕಾಸು NewAccountCodeforGST.pdf
Circular - R-APDRP(Part A)-CCDB- Archival Implentation for CC&B, WAM and MIS applications 20/07/2017 ಯೋಜನೆಗಳು Archival-Implementation.pdf
ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ST-3 ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ್ನು ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 18/07/2017 none cys394-5-7-2017.pdf
Frequently Asked Questions on GST ( in Kannada) 18/07/2017 none faq-on-gst-kannada.pdf
Dispatch Instruction : weasel ACSR -bhaskar Industries 18/07/2017 none cys432-14-7-2017-DI.pdf
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ 2 ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 74,75 ಮತ್ತು 76 ರಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 18/07/2017 ಹಣಕಾಸು Revenue-Budget-2-nd-qtr-OM.pdf
Revenue-Budget-FY-17-18-01-4-2017.xls
ಅರೆಕಾಲಿಕ ಶುಚಿಗಾರರ ಮಾಸಿಕ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು 18/07/2017 ಆಡಳಿತ cys443-18-07-2017.pdf