ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ವರ್ಗ ಫೈಲ್
Directives on Energy Audit 29/05/2017 KERC ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ cys-196-Dated-27.05.2017.pdf
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣ ವೇದಿಕೆ (CGRF) ಯ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 27/05/2017 ಆಡಳಿತ CGRF-cys207-27-may-2017.pdf
Circular and ISD ready reckoner as per Tariff order 2017 27/05/2017 KERC ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ISD-Ready-Reckoner-cys203-27-5-2017.pdf
ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡ ಅರ್ಜಿ /ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ cys-199 - 27-May-2017 27/05/2017 ಆಡಳಿತ Cys199-27-may-2017.pdf
Circular regarding feeder code assignment CYS 171 -18.05.2017 27/05/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ Circular-reg-feedercode-cys171-18-05-17.pdf
Deputation of Officers for 3 days Residential training program at Mysuru 26/05/2017 ಆಡಳಿತ 3045-58-Dtd-26.05.2017.pdf
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ 26/05/2017 ಆಡಳಿತ cys-192-Dtd-26.05.2017.pdf
Penalty percentage in Table-B of Detailed Work Award for Providing Primary Network Connectivity under RAPDRP Part-A Project in CESC Mysore. 26/05/2017 ಯೋಜನೆಗಳು cys188-25-may-2017.pdf
Proceedings of Review meeting held on 11.05.2017 at corporate office. 26/05/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ cys182-25-may-2017.pdf
Time extension of DWA of GK WS - HDkote and sarguru 26/05/2017 none 2741-45-25-may-2017.pdf
Deputation of Officers for 2 days workshop on PFCs "Appraisal & Disbursement Procedures" at Munnar, Kerala. 25/05/2017 ಆಡಳಿತ 2861-Dtd-23.05.2017.pdf
EHT/HT Billing Templates based on 15 minute block data 23/05/2017 none 1.PreperationofEnergyBills.pdf
2. Master Billing Template for Open Access and Wheeling Consumer.xlsx
3. Master Billing Template for HT&EHT consumers 15 minute data.xlsx
ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು 23/05/2017 ಆಡಳಿತ cys183-23-05-2017.pdf
Consumer Interaction Meetings Time table 17-18 from 1st quarter to 4th quarter 22/05/2017 KERC ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ Consumer-interaction-meeting-Ch-nagar---Kodagu-circle.pdf
Consumer-interaction-meeting-Hassan-circle.pdf
Consumer-interaction-meeting-mandya-circle.pdf
Consumer-interaction-meeting-Mysuru-circle.pdf
ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 20/05/2017 ಆಡಳಿತ Uniform-Allotment-cys172-18-05-17.pdf
ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊಬೈಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು. 20/05/2017 ಆಡಳಿತ AppointmentofNODALOFFICER-2470-71-18-5-2017.pdf
ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 19.05.2017 ರಂದು ಚಾವಿಸನಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. cys37 18/05/2017 ಆಡಳಿತ Cys37-18-05-17-2.pdf
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ - ಸೆಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ್ಲಲಿ 2017-18 ರಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ 'ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಡಿ' ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ 17/05/2017 ಆಡಳಿತ cys-149-Dtd-16.05.2017.pdf
ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ದಿನಾಂಕ 1 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 27 ರವರೆಗೆ ಮಾಪಕ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ CYS-150 16-05-2017 17/05/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ cys150-16-05-2017.pdf
Time extension of DWA to carryout UNIP works 16.05.2017 16/05/2017 none Kottathi-2301-05-16-05-17.pdf
Keregodu2296-300-16-5-17.pdf
CRP.pdf