ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ವರ್ಗ ಫೈಲ್
GST Provisional Registration Certificate of CESC 14/07/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ PRC-29AACCC6636P1Z1.pdf
Fuel cost Adjustment Charges (FAC) Order Dated:22.06.2017 23/06/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ FAC-For-2nd-Qtr.pdf
FAC-for-1st-Qtr.pdf
FAC-Order.pdf
Regarding Caller tune renewal/activation 3-1-2017 03/01/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ Callertune-OM-CYS1086-3-1-2017.pdf
Letter-to-BSNL-cys1086-3-1-2017.pdf
CESC-Telephone-Directory--621.pdf
Implementation of 1912 as "called party pays" service 25/07/2016 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ 1912lettertoBSNLbangalore16-7-2016.pdf
BSNL CUG Mobile Connections : OMs/Circulars/Letters 05/04/2016 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ SIMfor-AETmandyahassanhunsur.pdf
SIMFORAETZonemychkodcircle.pdf
OMOFSIMtoCIRZonAETS.pdf
ExistingAETSSIMallotment16-11-2016.pdf
NewSIMallotmentAETSOMCYS870-15-11-2016.pdf
CYs24-6-04-2016-wc-1.pdf
Cys23-6-04-2016-wc-1.pdf
CYS13-dtd-04.04.2016.pdf