CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title

ದಿನಾಂಕ 27.08.2019 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಾಖೆ, ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ ಹಾಗು ಜಾಗೃತದಳ ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು.cys-865-dtd-24.09.2019

Created On Oct 10, 2019

Category Technical