CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title Created On Category File
PO-1093(a)-Sri Mahadeshwara.1134-41-dtd-24.04.2020 29/04/2020 Purchase orders 1134-41-dtd-24.04.2020.pdf
PO-1092(a)-Sanjay Industries.1142-49-dtd-24.04.2020 29/04/2020 Purchase orders 1142-49-dtd-24.04.2020.pdf
PO-1094(a)-Shree Strautures.1126-33-dtd-24.04.2020 29/04/2020 Purchase orders 1126-33-dtd-24.04.2020.pdf
PO-1095(a)-Rajvaibhav.1118-25-dtd-24.04.2020 29/04/2020 Purchase orders 1118-25-dtd-24.04.2020.pdf
PO-1096(a)-Sree Prema Industries & Elc.1110-17-dtd-24.04.2020 29/04/2020 Purchase orders 1110-17-dtd-24.04.2020.pdf
PO-1097(a)-HNS Corporation.1101-108-dtd-24.04.2020 29/04/2020 Purchase orders 1101-108-dtd-24.04.2020.pdf
PO-1091(a)-Suma Concrt Prdcts.1150-55-dtd-24.04.2020 29/04/2020 Purchase orders 1150-55-dtd-24.04.2020.pdf
PO-1090(a)-Sanjay Industries.1156-61-dtd-24.04.2020 29/04/2020 Purchase orders 1156-61-dtd-24.04.2020.pdf
PO-1089(a)-Suman Cncrt Prdcts.1162-67-dtd-24.04.2020 29/04/2020 Purchase orders 1162-67-dtd-24.04.2020.pdf
PO-1084(a)-Roopa Engnrng.1201-08-dtd-24.04.2020 29/04/2020 Purchase orders 1201-08-dtd-24.04.2020.pdf
PO-1085(a)-Tanvi Cmnt Prdcts.1195-200-dtd-24.04.2020 29/04/2020 Purchase orders 1195-200-dtd-24.04.2020.pdf
PO-1086(a)-Mysore Cmnt Pps.1189-94-dtd-24.04.2020 29/04/2020 Purchase orders 1189-94-dtd-24.04.2020.pdf
PO-1087(a)-Jyothi Construction.1183-88-dtd-24.04.2020 29/04/2020 Purchase orders 1183-88-dtd-24.04.2020.pdf
PO-1088(a)-Sowjanya Cncrt Prdcts.1177-82-dtd-24.04.2020 29/04/2020 Purchase orders 1177-82-dtd-24.04.2020.pdf
DI: PO No. 1264 Dtd 07.03.2020 for supply of 1500Kmtr of ACSR Rabbit Conductor. cys-71-dtd-28.04.2020 29/04/2020 Purchase orders cys-71-dtd-28.04.2020.pdf
Providing electrical infrastructure by extending 11KV HT/LT Lines & erection of 25KVA Distribution Transformers for Irrigation pump set Installations on partial turnkey basis under unit rate contract in Santhemaralli Sub Division.985-88-dtd-23.04.2020 24/04/2020 Purchase orders 985-88-dtd-23.04.2020.pdf
Providing electrical infrastructure by extending 11KV HT/LT Lines & erection of 25KVA Distribution Transformers for Irrigation pump set Installations on partial turnkey basis under unit rate contract in Chamarajanagara Sub Division 24/04/2020 Purchase orders 989-92-dtd-23.04.2020.pdf
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ (COVID-19) ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಏಪ್ರಿಲ್ -2020 ರ ತಿಂಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ COVID-19 ಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  24/04/2020 Admin cys-65-dtd-24.04.2020.pdf
Providing electrical infrastructure to Gangakalyana Irrigation Pump Set and Water Supply Installations by extending HT/LT Lines & erection of 2KVA Distribution Transformers on partial turnkey basis under unit rate contract in N R Mohalla Sub Division.853- 22/04/2020 Purchase orders 853-56-dtd-22.04.2020.pdf
Providing electrical infrastructure to Gangakalyana Irrigation Pump Set and Water Supply Installations by extending HT/LT Lines & erection of 2KVA Distribution Transformers on partial turnkey basis under unit rate contract in C R Patna Sub Division.845-48 22/04/2020 Purchase orders 845-48-dtd-22.04.2020.pdf