ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಗ್ಯಾಲರಿ: Vidyuth Mela Dasara 2013

DSCN4029
DSCN4025
DSCN4024
DSCN4023
DSCN4020
DSCN4019
DSCN4015
DSCN4004
DSCN3993
DSCN3991
DSCN3990