ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

 ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ 

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ 

 

ಕ್ರಮ.

ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ವಿಳಾಸ

ಪದನಾಮ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

 1

ಶ್ರೀ ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಐ.ಎ .ಎಸ್

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.236, 2ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಕಾಸಸೌಧ ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 080-22353952

 2

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕಿರಣ್, ಐ.ಆರ್.ಎಸ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, # 29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಹಿನಕಲ್ ಮೈಸೂರು-570017

ನಿರ್ದೇಶಕರು

0821-2417101 

 3

ಶ್ರೀ ಎನ್.ನರಸಿಂಹೆಗೌಡ

ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, # 29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಹಿನಕಲ್ ಮೈಸೂರು-570017

ನಿರ್ದೇಶಕರು

0821-2417107

 4 ಶ್ರೀ ರಣದೀಪ್ ಐ.ಎ .ಎಸ್. 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಮೈಸೂರು ನಿರ್ದೇಶಕರು 0821 2422302
 5 ಶ್ರೀ. ಜಿಯಾ ಉಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 08232- 224600
 6 ಕುಮಾರಿ ಚಾರುಲತಾ ಸೋಮಲ್ ಐ. ಎ. ಎಸ್  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೊಡಗು ನಿರ್ದೇಶಕರು  08272-221393
 7  ಶ್ರೀ ಎಂ ಪ್ರತಾಪ್  ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಎಫ್ ಟಿಎಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಎನ್ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 9448380808
 8  ಶ್ರೀ ಎಚ್. ನಾಗೇಶ್  ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಸರಣ), ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 009

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 080 22229496
 9

ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಾಪತಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್

 ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-III, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 080 22251121
 10  ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾಗರಾಜ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು , ಕೆ. ಇ. ಬಿ. ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 080-22258537
9886102627
 11  ಶ್ರೀ ಎ ಎನ್ ಜಯರಾಜ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ. ಇ. ಬಿ. ಇ. ಎ, ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 080-2224 3926

12

 

     

13

 

     

14

 

     

15

 

     

16

 

     

17

 

     

18

 

     

19

 

     

20

 

     

 

 

ಶ್ರೀ ಎ ಶಿವಣ್ಣ

ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,# 29,ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಹಿನಕಲ್ ಮೈಸೂರು-570 017

ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

0821-2417106

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ.ಹಿರಿಯಣ್ಣ 

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಮೈಸೂರು

 ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರು

080-22266011