ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

 ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ 

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ 

 

ಕ್ರಮ.

ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ವಿಳಾಸ

ಪದನಾಮ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

 1

ಶ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್,ಐ.ಎ.ಎಸ್

 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.236, 2ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಕಾಸಸೌಧ ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 080-22353952

 2

ಶ್ರೀ ಡಾ.ಎಚ್.ಎನ್.ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಐ.ಎ.ಎಸ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, # 29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಹಿನಕಲ್ ಮೈಸೂರು-570017

ನಿರ್ದೇಶಕರು

0821-2417101 

 3

 

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, # 29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಹಿನಕಲ್ ಮೈಸೂರು-570017

ನಿರ್ದೇಶಕರು

0821-2417107

4

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿದ್ದರಾಜು

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಸರಣ), ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 009

ನಿರ್ದೇಶಕರು

080 22229496
 5

ಶ್ರೀ ಅಭಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಮೈಸೂರು ನಿರ್ದೇಶಕರು 0821 2422302
6

ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 08232- 224600
7

ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಪತಿ, ಐ.ಎ.ಎಸ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ (ಬಿ & ಆರ್) ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22356878
8

ಶ್ರೀ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿಟಿ ನಿಟಾಲಿ, ಕೆಎಎಸ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22256971
9

ಕುಮ್. ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾಐ.ಎ.ಎಸ್

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-III, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

080 22251121
10

ಶ್ರೀ ಕೊದಂಡಪಾಣಿ ಡಿ

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಎಫ್ ಟಿಎಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಎನ್ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

9448380808
 11

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಆರ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ

 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು , ಕೆ. ಇ. ಬಿ. ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 080-22258537
9886102627
 12

ಶ್ರೀ ಟಿ ಎಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ. ಇ. ಬಿ. ಇ. ಎ, ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 080-2224 3926
13
 

ಶ್ರೀ ಎ ಶಿವಣ್

ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,# 29,ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಹಿನಕಲ್ ಮೈಸೂರು-570 017

ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

0821-2417106

14
 

ಶ್ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಇಎಸ್ಸಿ, ಮೈಸೂರು

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

9480824802