ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಸೌಲಭ್ಯಗಳುಟೀಕೆಗಳು
1 ಕೌಂಟರ್ ಪಾವತಿಗಳು  
2 ಎಟಿಪಿ (ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಪಾವತಿಗಳು) ವಿವರಗಳಿ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕ್ ಮಾಡಿ
3 ಎಟಿಎಂ ( ಎಸ್ .ಬಿ.ಎಂ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ) ವಿವರಗಳಿ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕ್ ಮಾಡಿ
4 ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು  
5 ಮೈಸೂರು ಒನ್ (ಮೈಸೂರ್ ಒನ್) ಶಾಖೆಗಳು ವಿವರಗಳಿ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕ್ ಮಾಡಿ
6

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊಬೈಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

                  or

(www.mobile.karanataka.gov.in)

ವಿವರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕ್ ಮಾಡಿ

ಶುಲ್ಕ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕ್ ಮಾಡಿ

7 ಆನ್ ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ( www.cescmysore.in ) ವಿವರಗಳಿ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕ್ ಮಾಡಿ