ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Complaints/Queries

 

 SL No. Nature  Complaint Contact No.
1 Power Supply Related Complaints 1912
 2   Vigilance/Theft complaints   
 Mysore 9448994737
 Mandya 9448994863
Hassan 9448994936
Chamrajnagar 9448994926
Madikeri 9448499902