CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title Created On Category File
Dispatch instruction to M/s Karnataka Vidyuth Karkhane Ltd to supply 100 Nos of 100kVA Transformers-cys-407-Dtd-29.06.2019 02/07/2019 Purchase orders DI-2-Kavika-100KVA.pdf
Dispatch instruction to M/s Karnataka Vidyuth Karkhane Ltd to supply 30 Nos of 63kVA Transformers-cys-408-Dtd-29.06.2019 02/07/2019 Purchase orders DI-2-Kavika-63KVA-Star2.pdf
ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೇವೇ ಕನಿಷ್ಠ\ವೇತನ ಪರಿಸ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-404-dtd-29.06.2019 01/07/2019 Admin cys-404-dtd-29.06.2019.pdf
General Transfer 2019-20 instructions 28/06/2019 Admin New-Doc-2019-06-28--1-.pdf
DI:PO No. 1153/08-01-2019 9M Long RCC Poles, qty-437 No.5739-41-dtd-28.06.2019 28/06/2019 Purchase orders 5739-41-dtd-28.06.2019.pdf
DI:PO No. 1150/08-01-2019 9M Long RCC Poles, qty-438 No.5748-51-dtd-28.06.2019 28/06/2019 Purchase orders 5748-51-dtd-28.06.2019.pdf
DI:PO No. 1122/08-01-2019 8M Long RCC Poles, qty-375 No.5736-38-dtd-28.06.2019 28/06/2019 Purchase orders 5736-38-dtd-28.06.2019.pdf
DI:PO No. 1102/08-01-2019 9M Long PSC Poles, qty-786 No.5725-29-dtd-28.06.2019 28/06/2019 Purchase orders 5725-29-dtd-28.06.2019.pdf
DI:PO No. 1096/08-01-19 9M Long PSC Poles, qty-750 No.5733-35-dtd-28.06.2019 28/06/2019 Purchase orders 5733-35-dtd-28.06.2019.pdf
DI:PO No. 1119/08-01-19 8M Long RCC Poles,qty-375 No.5745-47-dtd-28.06.2019 28/06/2019 Purchase orders 5745-47-dtd-28.06.2019.pdf
DI:PO No. 1108/08-01-19 8M Long RCC Poles,qty-500 No.5710-13-dtd-28.06.2019 28/06/2019 Purchase orders 5710-13-dtd-28.06.2019.pdf
DI:PO No. 1093/08-01-19 9M Long PSC Poles,qty-750 No.5752-54-dtd-28.06.2019 28/06/2019 Purchase orders 5752-54-dtd-28.06.2019.pdf
DI:PO No. 1091/08-01-19 9M Long PSC Poles,qty-785 No.5714-17-dtd-28.06.2019 28/06/2019 Purchase orders 5714-17-dtd-28.06.2019.pdf
DI:PO No. 1078/08-01-19 8M Long PSC Poles,qty-800.5721-24-dtd-28.06.2019 28/06/2019 Purchase orders 5721-24-dtd-28.06.2019.pdf
DI:PO No. 1072/08-01-19 8M Long PSC Poles,qty-584.5730-32-dtd-28.06.2019 28/06/2019 Purchase orders 5730-32-dtd-28.06.2019.pdf
DI:PO No. 1074/08-01-19 8M Long PSC Poles,qty-800-5718-20-dtd-28.06.2019 28/06/2019 Purchase orders 5718-20-dtd-28.06.2019.pdf
DI:PO No. 1069/08-01-19 8M Long PSC Poles,qty-583-5742-44-dtd-28.06.2019 28/06/2019 Purchase orders 5742-44-dtd-28.06.2019.pdf
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ತತ್ಪರಿಣಾವಾದ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ,೨೦೧೭ರ ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿರುವ 27.02.2019 ಹಾಗೂ 10.05.2019ರ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಿನಾಂಕ 10.05.2019ರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿ 28/06/2019 Admin cys-400-Dated-28.06.2019.pdf
OM- Deputation of officers for one day programme/5704-07/Dated-27.06.2019 27/06/2019 Admin 5704-07-Dated-27.06.2019.pdf
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ - ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -cys-378-Dated-20.06.2019 27/06/2019 Admin cys-378-Dtd-20.06.2019.pdf