ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

The Online Aptitude test for the post of Assistant Executive Engineer(Ele) scheduled to be conducted on 27.11.2016 is postponed due to administrative reasons. , ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಶುಲ್ಕ ರಹಿತ 1912 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ; ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊಬೈಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರವು ಸಹ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ

CESC, Mysore

NOTIFICATIONS
  • Training Programe on 'Regulatory Aspects of Power Sector Operations' for the officers of power Sector from 2nd Dec & 3rd Dec.2016 Read more..
  • ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಫೀಡರ್ ಗಳಿಗೆ ALMU ಸಾಧನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. Read more..
LOAD MANAGEMENT

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್

1148 MW

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ

23.33 MU

 

ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್

  • Implementation of 1912 as "called party pays" service View more..
  • Fuel Cost Adjustment charges (FAC) for the billing quarter July-Septembetr, 2016 View more..
  • BSNL CUG Mobile Connections : OMs/Circulars/Letters View more..
  • Withdrawal of Solar Roof top Circular No-EN70VSC2015 Dated-10.12.2015 View more..
  • For approval of Fuel Cost Adjustment charges (FAC) for the billing quarter April-June, 2016 View more..