ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

      For Electricity Complaints call toll free number 1912;           You can pay your Electricity bill through Karnataka Mobile One App also, for User guidelines Click here       Consumer Interaction Meetings Time table 17-18 from 1st quarter to 4th quarter         Paytm has successfully integrated with NCPI Portal under BBPS Platform. Now CESC consumer can pay the monthly electricity bill in paytm App and paytm website. https://paytm.com/electricity-bill-payment         Recruitment-Counselling for Posting Notification         "Notification for Conducting Document verification/Medical Examination for Additional Candidates under PH Quota- Assistant-11.06.2018"         Mobile App for NON RAPDRP consumers         Tariff Filing 2019         "Notification-WAITING LIST OF CANDIDATE SELECTED FOR ASSISTANT ENGINEER (ELEC) POST_11.1.19"        

ಚಾವಿಸನಿ, ಮೈಸೂರು

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
  • ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುರುಗಡೆ ( TDS Authoriseties)ಮಾಸಿಕ ವರದಿಯನ್ನು (Monthly Return) ಫೈಲಿಂಗ್ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಟಿ-ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ವಿವರ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್.ಟಿಆರ್-7 ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1584- Read more..
  • OM: Extension of DWA period for carrying out GK/WS works on Total Turnkey basis under Unit Rate Contract in Belluru Sub Dividion.23797-800-dtd-15.02.2019 Read more..
ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್

1530.38MW

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ

25.87MU

ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್

  • PGRS Software: Mandating all new connection application submission online -reg View more..
  • GST Registration Certificate of CESC. 29AACCC6636P1Z1 View more..
  • Fuel cost Adjustment Charges (FAC) Order Dated:22.06.2017 View more..
  • Regarding Caller tune renewal/activation 3-1-2017 View more..
  • Implementation of 1912 as "called party pays" service View more..