ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಶುಲ್ಕ ರಹಿತ 1912 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ;    ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊಬೈಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರವು ಸಹ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ    The ONLINE APTITUDE TEST FOR THE POST of AE(Ele), Asst Accounts Officer, JE(Ele/Civil), Assistant, Junior Assistant in KPTCL and ESCOMS IS TENTATIVELY SCHEDULED TO BE CONDUCTED DURING APRIL/MAY -2017     CESC Tariff Order 2017 

CESC, Mysore

NOTIFICATIONS
  • Review Meeting held on 11.01.2017 under the Chairmanship of Director(Technical) in Corporate Office, CESC at 10:30 am. Read more..
  • RAPDRP Information Security Policy. Read more..
LOAD MANAGEMENT

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್

875 MW

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ

19 MU

 

ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್

  • Fuel Cost Adjustment charges (FAC) pertaiming to the period October-December, 2016. View more..
  • Notification of Public Hearing (22.02.2017) View more..
  • CESC replies to Prelimenary observations View more..
  • APR FY-16 View more..
  • Kannada ERC/ARR &filing for revision of Tariff for FY18 View more..