ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

      For Electricity Complaints call toll free number 1912;           Click here to see Notification and List of reserved JLM Candidate -reg      You can pay your Electricity bill through Karnataka Mobile One App also, for User guidelines Click here        CESC Tariff Order 2017      Consumer Interaction Meetings Time table 17-18 from 1st quarter to 4th quarter         Paytm has successfully integrated with NCPI Portal under BBPS Platform. Now CESC consumer can pay the monthly electricity bill in paytm App and paytm wedsite. https://paytm.com        

ಸೆಸ್ಕ್, ಮೈಸೂರು

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
  • ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಿನಾಂಕ 09.02.2017 ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ "ಸಿ" ಎಂಟಿಫ್ಟ್ "ಡಿ" ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ cys131-Dated-26.04.2018 Read more..
  • ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ : ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ :2368/2011 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ : 09.02.2017 ರಂದು ತೀರ್ಪಿನ ಅನ್ವಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys- Read more..
ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್

1084.15MW

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ

19.950 MU

ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್

  • PGRS Software: Mandating all new connection application submission online -reg View more..
  • GST Registration Certificate of CESC. 29AACCC6636P1Z1 View more..
  • Fuel cost Adjustment Charges (FAC) Order Dated:22.06.2017 View more..
  • Regarding Caller tune renewal/activation 3-1-2017 View more..
  • Implementation of 1912 as "called party pays" service View more..