ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು 1912 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ; ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊಬೈಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರವು ಸಹ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ

CESC, Mysore
NOTIFICATIONS
  • ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿರುವ ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಿರುವ ಕುರಿತು. Read more..
  • Defining allied materials / equipment with respect to preparation of estimates. Read more..
LOAD MANAGEMENT

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್

892 MW

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ

20.142 MU

ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್

  • Implementation of 1912 as "called party pays" service View more..
  • Fuel Cost Adjustment charges (FAC) for the billing quarter July-Septembetr, 2016 View more..
  • Withdrawal of Solar Roof top Circular No-EN70VSC2015 Dated-10.12.2015 View more..
  • For approval of Fuel Cost Adjustment charges (FAC) for the billing quarter April-June, 2016 View more..
  • KERC Public hearing (ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ) on 27.2.2016 for tariff revision View more..