ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

      ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆ ದೂರುಗಳಿಗೆ 24 X 7 ಚಾವಿಸನಿನಿ ಸಾಹಯವಾಣಿ 1912 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ;           Click here to see Notification and List of reserved JLM Candidate -reg      You can pay your Electricity bill through Karnataka Mobile One App also, for User guidelines Click here        CESC Tariff Order 2017      Consumer Interaction Meetings Time table 17-18 from 1st quarter to 4th quarter        

ಸೆಸ್ಕ್, ಮೈಸೂರು

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
  • Department of Industrial policy and promotion (DIPP), GoI Business Reforms Action Plan-2017-Instructions issued regarding. cys 637 30-08-2017 Read more..
  • Dispatch Instruction : M/s Sanjay Industries- 11673-77 15-09-2017 Read more..
ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್

622.40 MW

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ

14.89 MU

ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್

  • GST Provisional Registration Certificate of CESC. 29AACCC6636P1Z1 View more..
  • Fuel cost Adjustment Charges (FAC) Order Dated:22.06.2017 View more..
  • Regarding Caller tune renewal/activation 3-1-2017 View more..
  • Implementation of 1912 as "called party pays" service View more..
  • BSNL CUG Mobile Connections : OMs/Circulars/Letters View more..